استارتاپ‌های نیروان

هایپرسوئیفت
دیده بان
NEP (Nirovan Energy Platform)
DeMet
IREEEM
دستگاه آشکارساز پروفیل بار
Entrade سامانه تبادل انرژی
:(Non Fungible Token) NFT
لرنرا
کوین انرژی (انرژان)