استخدام

we are looking for an expert UI/UX Designer to create user-friendly interfaces that enable users to understand how to use complex technical products.

Its better to be familiar with:

User Flow 

Wire Framing 

Prototyping 

Be an expert of design services like Material Design, Ant Design and etc.

Figma

Adobe XD

Adobe Illustrator

Photoshop

 

It would be a suitable place for you to work here if you had these skills:

Teamwork

Creation

Time Management

Task Responsibility

Out of the box thinking 

Good relation with development group 

Communication 

Flexibility

 

We try to make here a preferable place for you by:

International projects in different fields

An open, modern and pleasant working environment

Informal working environment

One-on-Ones and feedback discussion with your manager on a regular basis

Motivated and dynamic colleagues who are excited to break new grounds

Many opportunities for personal and professional development (training, workshops, etc.)

Excellent connection to the public transport system

 

Schedule

Saturday to Wednesday

Location

Fajr Residential Complex, Tehran, Iran

 


Become part of the Hyperswift Team!
Your passion is in software engineering development? Do you want to be part of an exciting success story, have new ideas and enjoy technical challenges?
Then you’ve come to the right place!
We are looking for you, full-time (40h/week) at the next possible time.


Analyze and design business processes

Define clients’ requirement and create product roadmap

Experienced in Agile methodology (Preferably Scrum framework)

Ability to turn requirements into user stories to present to the software development team

Ability to business process modeling

Experience working with Prototype production tools

Experience working with “Jira” task management tool

Ability to create, maintain and prioritize product backlog

Ability to product planning, documentation, and track related activities

Ability to conduct analysis sessions, interact with stakeholders, and software development team

Lead the planning product release plans and set the expectation for delivery of new functionalities

Ensure that the team always has an adequate amount of prior prepared tasks to work on

 

Requirements and Qualifications:

 

Previous working experience as a Product Owner / Project Manager / Product Manager for at least two years

BSc in Computer Science, Management, Industrial engineering or similar relevant field

In-depth knowledge of Agile process and principles 

Outstanding communication, presentation and leadership skills

Excellent organizational and time management skills

Sharp analytical and problem-solving skills

Creative thinker with a vision

Attention to details

 

We try to make here a preferable place for you by:

International projects in different fields

An open, modern and pleasant working environment

Informal working environment

One-on-Ones and feedback discussion with your manager on a regular basis

Motivated and dynamic colleagues who are excited to break new grounds

Many opportunities for personal and professional development (training, workshops, etc.)

Excellent connection to the public transport system


Schedule

Saturday to Wednesday

Location

Fajr Residential Complex, Tehran, Iran

 

Become part of the Hyperswift Team!
Your passion is FrontEnd Development? Do you want to be part of an exciting success story, have new ideas and enjoy technical challenges?
Then you’ve come to the right place!
We are looking for you, full-time (40h/week) at the next possible time.

Requirements:

Deep knowledge of JavaScript & Vue

Deep knowledge of Vuex / Vue Router

Modern knowledge of front-end performance

Proven ability to deliver high quality, working code to solve complex business requirements

Good knowledge of CSS flex layout

Cross-browser compatibility issues and ways to work around them

Skills:

JavaScript es6

Vue

Vuex

Vue Router

CSS & flex

Animation

Git

Ajax, JSON and RESTful web services

Unit tests

These skills are considered as a plus:

Advanced or Fluent in English

TypeScript

LESS/SASS.

 

We try to make here a preferable place for you by:

International projects in different fields

An open, modern and pleasant working environment

Informal working environment

One-on-Ones and feedback discussion with your manager on a regular basis

Motivated and dynamic colleagues who are excited to break new grounds

Many opportunities for personal and professional development (training, workshops, etc.)

Excellent connection to the public transport system


Schedule

Saturday to Wednesday

Location

Fajr Residential Complex, Tehran, Iran

 

Become part of the Hyperswift Team!
Your passion is FrontEnd Development? Do you want to be part of an exciting success story, have new ideas and enjoy technical challenges?
Then you’ve come to the right place!
We are looking for you, full-time (40h/week) at the next possible time.

Requirements:

Deep knowledge of JavaScript & React

Deep knowledge of Redux / React Router

Experience with React framework such as AntDesign and/or Material-UI

Modern knowledge of front-end performance

Proven ability to deliver high quality, working code to solve complex business requirements

Good knowledge of CSS flex layout

Cross-browser compatibility issues and ways to work around them

Skills:

JavaScript es6

React

Redux

React Router

Redux Thunk or Saga

CSS & flex

Animation

Git

Ajax, JSON and RESTful web services

Unit tests

 

These skills are considered as a plus:

Advanced or Fluent in English

TypeScript

React Native

LESS/SASS

 

We try to make here a preferable place for you by:

International projects in different fields

An open, modern and pleasant working environment

Informal working environment

One-on-Ones and feedback discussion with your manager on a regular basis

Motivated and dynamic colleagues who are excited to break new grounds

Many opportunities for personal and professional development (training, workshops, etc.)

Excellent connection to the public transport system


Schedule

Saturday to Wednesday

Location

Fajr Residential Complex, Tehran, Iran

شرایط احراز:

تسلط بر مباحث و مفاهیم شبکه برق‌رسانی، مولدهای انرژی و الکترونیک قدرت

آشنایی با انرژی‌های تجدیدپذیر و الزامات ساخت نیروگاه‌های آن‌ها

آشنایی با ذخیره‌سازهای انرژی به‌خصوص ذخیره‌سازهای نوین مثل باتری‌‌ها

تسلط بر تجهیزات برق و توان مانند اینوِرتِرها، ترنسفرمرها، کانورترها، رله‌ها، کنترل‌ها، ابزارهای اندازه‌گیری و …

تسلط بر اصول پژوهش و مناقصات

آشنایی با اقتصاد انرژی، امتیاز محسوب می‌شود

\Your passion is BackEnd Development? Do you want to be part of an exciting success story, have new ideas and enjoy technical challenges?
Then you’ve come to the right place!
We are looking for you, full-time (40h/week) at the next possible time.

Requirements:

Algorithms datastructures and problem solving

Good understanding of Node js inherent features and paradigms

OOP and Functional Programming

Node js modern design patterns

Node js web framework like Express(with related libraries), sails

Node js modern syntax like async, await, promise

Good knowloedge of usefule node packages

Common secure coding practices

Good understanding of HTTP: Auth, Cache, Coockie, Proxy

Realtime Node js and Websocket

REST Api standards

MongoDB(Document based model design), Postgres, MySQL(Relational model design), Mongoose, Squlize

Node js Testing libraries

Good knowloedge of npm and git

Working knowloedge of ssh and linux

These skills are considered as a plus:

PM2

Nginx

Graphql

Docker

Redis

Task Quese

Messaging Systems

We try to make here a preferable place for you by:

International projects in different fields

An open, modern and pleasant working environment

Informal working environment

One-on-Ones and feedback discussion with your manager on a regular basis

Motivated and dynamic colleagues who are excited to break new grounds

Many opportunities for personal and professional development (training, workshops, etc.)

Excellent connection to the public transport system

Schedule

Saturday to Wednesday

Location

Fajr Residential Complex, Tehran, Iran

 

Your passion is BackEnd Development? Do you want to be part of an exciting success story, have new ideas and enjoy technical challenges?

Then you’ve come to the right place!

We are looking for you, full-time (40h/week) at the next possible time.

Requirements:

capable of solving problems by using accepted best practices and principles, such as SOLID and design patterns

Write tests for your own code and increase test coverage

Experience with scalability and high availability systems

Strong understanding of algorithm complexity, data structures, concurrency & systems performance

You have experience with SQL databanks and ORM frameworks such as Doctrine.

Good knowledge of SQL

Knowledge of Linux and bash

Collaborate with QA engineers to test and deliver features with high-quality and high-speed

Write and maintain technical documentation

Skills:

CodeIgniter and/or Laravel

SQL (MySQL or Postgres)

Automated Testing

Experience with CI/CD

Git

OOP

Swagger

These skills are considered as a plus:

Advanced or Fluent in English

ElasticSearch

Docker

We try to make here a preferable place for you by:

International projects in different fields

An open, modern and pleasant working environment

Informal working environment

One-on-Ones and feedback discussion with your manager on a regular basis

Motivated and dynamic colleagues who are excited to break new grounds

Many opportunities for personal and professional development (training, workshops, etc.)

Excellent connection to the public transport system

Schedule

Saturday to Wednesday

Location

Fajr Residential Complex, Tehran, Iran

 

Your passion is ReactNative Development? Do you want to be part of an exciting success story, have new ideas and enjoy technical challenges?

Then you’ve come to the right place!

We are looking for you, full-time (40h/week) at the next possible time.

Requirements:

Deep knowledge of JavaScript & React

Deep knowledge of Redux / React Router

Modern knowledge of react performance

Proven ability to deliver high quality, working code to solve complex business requirements

Good knowledge of CSS flex layout

Skills:

JavaScript es6

React

Redux

React Router

CSS & flex

Animation

Git

JSON and RESTful

These skills are considered as a plus:

Advanced or Fluent in English

Experienced in IOS or Android development

Unit tests

We try to make here a preferable place for you by:

International projects in different fields

An open, modern and pleasant working environment

Informal working environment

One-on-Ones and feedback discussion with your manager on a regular basis

Motivated and dynamic colleagues who are excited to break new grounds

Many opportunities for personal and professional development (training, workshops, etc.)

Excellent connection to the public transport system

Schedule

Saturday to Wednesday

Location

Fajr Residential Complex, Tehran, Ira

 

 

Are you looking for a new opportunity where you can expand your skills and participate in building a great company’s next generation of cutting-edge systems? Hyperswift is currently looking for a Software Development Project Manager to help support our rapid growth and sustain our continued success. We have a diverse set of current technology projects and are looking to add expertise at every stage of the full system development life-cycle.

 

 

JOB DUTIES and responsibilities include:

 

 

Design and manage our Agile software delivery practices and events, including planning, retrospective, estimation, and release planning

Break down barriers for development team, removes blockers, and enable team success

Create and manage project reporting and team analytics

Works directly with software development team and business leaders to ensure commitments are met and software is delivered reliably and predictably

Assist in bringing detail or filling gaps for software requirements from business units

Coaches team and organization on best practices in agile software project delivery

Exerts influence within team to resolve team dynamics issues and create high-performing teams

Escalates issues and risks when appropriate and coordinates risk response

Facilitate team meetings, ability to deliver well-organized presentations and lead by example

 

EXPERIENCE & QUALIFICATIONS:

 

PMP strongly desired

Experience working with cross-functional teams and end users

Experience mentoring team members on agile best practices

Leadership skills with the ability to motivate project teams

Strong verbal and written English communication skills

Ability to thrive in a fast paced, diverse environment, participating in continual process improvement

Understanding of agile team metrics – Cumulative Flow, Lead Team, Cycle Time, etc.

Experience with Node.Js programming language

 

We try to make here a preferable place for you by:

International projects in different fields

An open, modern and pleasant working environment

Informal working environment

One-on-Ones and feedback discussion with your manager on a regular basis

Motivated and dynamic colleagues who are excited to break new grounds

Many opportunities for personal and professional development (training, workshops, etc.)

Excellent connection to the public transport system


Schedule

Saturday to Wednesday

Location

Fajr Residential Complex, Tehran, Iran توانمندی‌های موردنیاز:


🔹 توانایی تهیه مستند و مکاتبات کاری به زبان فارسی و انگلیسی
🔹 انجام مطالعه بازار و شناسایی مشتریان بالقوه داخلی و خارجی
🔹 همکاری در تهیه طرح عرضه‌ محصول/خدمت و اجرای کار
🔹 شناسایی مشتریان بالقوه و تماس و برگزاری جلسه با ایشان
🔹دریافت و ارزیابی نیاز مشتریان و ارائه راه حل بر اساس توانایی های تیم فنی شرکت و زیرساخت های موجود
🔹پیشنهاد به مشتریان برای تغییر در محصولات/خدمات موجود بر اساس بررسی کسب و کار مشتری و ارائه راه‌حل جایگزین با تکمیلی متناسب
🔹توانایی توسعه یک طرح کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری برای توسعه محصول/خدمت جدید یا فعلی
🔹تحلیل و بررسی وضعیت کنونی صنعت و پیش بینی مسیر رشد آن
🔹کمک به تصمیم گیری استراتژیک از طریق انجام تحقیقات گسترده در بازار
🔹تحلیل و بررسی وضعیت کنونی صنعت و پیش بینی مسیر رشد آن
🔹امکان سنجی فنی طرح ها با توجه به زیرساخت‌های موجود
🔹برنامه‏ ریزی و‏ پیاده‏‌سازی استراتژی توسعه بازار
🔹تجزیه و تحلیل و شناسایی نیازهای نرم افزاری پروژه‌ها از بین بهترین فن آوری‌ها و برندهای موجود با در نظر گرفتن منابع سازمان و توجیه اقتصادی
🔹مدیریت و نظارت بر روند پروژه ها از آغاز تا زمان تحویل آن ها در راستای نیازمندی ها تعریف شده و بودجه اختصاص داده شده
🔹برقراری ارتباط با مدیران شرکت‌های تامین‏ کننده‏ خدمات مورد نیاز در زنجیره ارزش کسب‏ وکار شرکت

ایده خود را ارسال کنید

Fill in the form below to book a 30 min no-obligation consulting session.

I will reply within 24 hours.