بررسی بازار و فنی فیلترهای صنعتی (بازار)

1- بررسی بازار

1-1- بررسی بازار جهانی انواع فیلترها

حجم بازار جهانی انواع فیلترها در سال 2020، 70 میلیارد دلار بوده است. انتظار می‌رود طی سال‌های 2021-2028 با متوسط رشد سالانه 4.7% حجم بازار جهانی فیلترها به 102 میلیارد دلار برسد. شکل زیر حجم بازار جهانی انواع فیلترها در سال 2020 و پیش‌بینی آن تا سال 2028 را نشان می‌دهد.

 
شکل ۱ - حجم بازار جهانی انواع فیلترها در سال 2020 و پیش‌بینی آن تا سال 2028

با بررسی‌های انجام‌گرفته در سال 2020 بیشترین فیلتر تولیدشده در جهان در بخش وسایل نقلیه موتوری بوده است. شکل زیر میزان مصرف انواع فیلتر به تفکیک مصارف نهایی را نشان می‌دهد.

 

شکل ‏2 - بررسی بازار جهانی انواع فیلترها بر اساس مصارف پایین‌دستی- 2020 (%)

همانطور که در شکل ملاحظه میشود، وسائل نقلیه موتوری، کالاهای مصرفی و مصارف یوتیلیتی به ترتیب با 45، 21 و 15 % بیشترین میزان مصرف فیلتر را دارا میباشند.

1-1- بررسی بازار جهانی انواع فیلترهای گازی

حجم بازار جهانی فیلترهای گازی در سال 2018، 1.6 میلیارد دلار گزارش‌شده است. انتظار می‌رود با متوسط رشد 4.34 درصد حجم بازار جهانی این محصول در سال 2026 به 2.32 میلیارد دلار برسد. انتظار می‌رود منطقه آسیا پاسیفیک بزرگ‌ترین رشد را طی سال‌های 2018-2026 داشته باشد. این رشد بازار به دلیل دسترسی ارزان به مواد اولیه ارزان، هزینه پایین نیروی کاری در این منطقه می‌باشد. شکل زیر حجم بازار جهانی فیلترهای گازی را نشان می‌دهد.

 

 

شکل ۳ - حجم بازار جهانی فیلترهای گازی 2018-2026 (میلیارد دلار)

1-1-1- صادرکنندگان فیلترهای گازی به تفکیک کشور

همان‌طور که در شکل زیر مشخص است در سال 2019، کشورهای آلمان، چین و ایالات‌متحده اصلی‌ترین صادرکنندگان فیلترهای گازی در جهان می‌باشند. در سال 2019 میزان صادرات این کشورها به ترتیب 1.26، 1.23 و 1.07 میلیون دلار گزارش‌شده است.

 
شکل ۴ - صادرکنندگان فیلترهای گازی-2019 (هزار دلار)

1-1-1- واردکنندگان فیلترهای گازی به تفکیک کشور

کشورهای ایالات‌متحده و چین بزرگ‌ترین واردکنندگان فیلترهای گازی در سال 2019 بوده‌اند حجم واردات این دو کشور در سال 2019 به ترتیب 1.35 و 0.59 میلیون دلار بوده است. اصلی‌ترین واردکننده به چین کشور کره جنوبی بوده است. شکل زیر میزان واردات فیلترهای گازی به تفکیک کشور در سال 2019 را نشان می‌دهد.

 
شکل ۵ - صادرکنندگان فیلترهای گازی-2019 (هزار دلار)

1-1- مهم‌ترین شرکت‌های خارجی فعال در حوزه تولید ماژول

شرکت Pall یکی از شناخته‌شده‌ترین شرکت‌ها در زمینه تولید فیلتر با بیش از 12000 محصول می‌باشد. در جدول زیر لیست شرکت‌های مهم خارجی در زمینه تولید ماژول و سبد محصولات آن‌ها ارائه‌شده است.

جدول 1– مهم‌ترین شرکت‌های خارجی فعال در حوزه تولید ماژول

ردیف

نام شرکت

کشور

سبد محصولات

1

Pall

 

ایالات‌متحده

فیلترهای مناسب صنایع:

 • بیوتکنولوژی
 • غذایی
 • آزمایشگاهی
 • پزشکی
 • هوافضا
 • شیمیایی/پتروشیمیایی/ پلیمر
 • تولیدی (خودروسازی / معدن)
 • میکروالکترونیک
 • نفت و گاز
 • نیروگاه

2

Peco Facet

ایالات‌متحده

فیلترهای مناسب صنایع:

 • هوا
 • گاز

3

Peerless Manufacture

انگلستان

 

فیلترهای مناسب صنایع:

 • شیمیایی
 • پتروشیمیایی
 • پالایشگاه
 • نیروگاه
 • تقویت فشار

4

Burgess-Manning Inc

ایالات‌متحده

فیلترهای مناسب صنایع

 • هوا
 • گاز خشک

5

Forain

ایتالیا

 

فیلترهای مناسب صنایع:

 • گاز خشک

6

Clark Reliance

ایالات‌متحده

فیلترهای مناسب صنایع

 • گاز
 • نفت

7

Munters AB

انگلستان

 فیلترهای مناسب صنایع

 • تصفیه هوای خانگی

8

Natco Group

ایالات‌متحده

تجهیزات صنایع:

 • جداسازی
 • تصفیه آب
 • نفت و گاز

9

Mahle Filter Systems

انگلستان

فیلترهای مناسب صنایع

 • گاز و نفت
 • تصفیه آب
 • تصفیه هوا

10

Nowata Proguard Filtration Systems

ایالات‌متحده

فیلترهای مناسب صنایع:

 • تصفیه هوا
 • تصفیه آب
 • تصفیه پساب

11

Membrane Solution

چین

فیلترهای مناسب صنایع:

 • غذایی
 • آزمایشگاهی
 • شیمیایی/پتروشیمیایی
 • میکروالکترونیک
 • نفت و گاز

12

Precision Combustion, Inc

ایالات‌متحده

فیلترهای مناسب صنایع:

 • شیمیایی (درحال‌توسعه)
 • تصفیه هوا

13

Koch Membrane Systems

ایالات‌متحده

فیلترهای مناسب صنایع:

 • غذایی (نوشیدنی، لبنیات و…)
 • خودروسازی
 • صنایع عمومی
 • تصفیه آب
 • کاغذسازی
 • منسوجات

14

Filtration Solutions, Inc

فنلاند

انواع فیلترهای صنعتی

15

Sartorius

آلمان

فیلترهای مناسب صنایع:

 • بیوفنّاوری
 • غذایی
 • آزمایشگاهی

·       شیمیایی

16

Suzhou Topology

چین

فیلترهای PP مناسب صنایع:

 • شیمیایی

17

Unisieve

سوئیس

فیلترهای گاز و مایع

18

Tecnolombarda Srl

ایتالیا

فیلترهای مناسب صنایع:

 • گازی

19

Rockway

چین

فیلترهای مناسب صنایع:

 • گازی

1-2- وضعیت بازار منطقه‌ای فیلتر گازی

در این بخش به بررسی وضعیت بازار فیلترهای گازی کشورهای منطقه پرداخته ‌شده است.

با بررسی‌های انجام‌گرفته در سال 2019، کشورهای ازبکستان و قزاقستان اصلی‌ترین واردکنندگان این محصول در منطقه بوده‌اند که می‌تواند در سال‌های آتی بازار هدف مناسبی برای صادرات محصولات ایرانی باشند. کشور ترکیه تنها کشوری است در منطقه که صادرکننده می‌باشد. جدول زیر وضعیت بازار منطقه‌ای فیلتر با کد تعرفه ۸۴۲۱۲۱ را طی سال‌های 2017، 2018 و 2019 را نشان می‌دهد.

 

 

 

در شکل زیر تراز تجاری ایران و کشورهای منطقه در سال‌های 2017-2019 ارائه‌شده است

شکل ۶ - بررسی تراز تجاری منطقه‌ای فیلتر با کد تعرفه ۸۴۲۱۲۱

همان‌طور که در شکل زیر مشخص است، ترکیه تنها کشور صادرکننده فیلترهای گازی در منطقه می‌باشد.

1-1- بررسی بازار داخلی

در این بخش به بررسی بازار داخلی فیلترهای گازی پرداخته‌شده است.

1-1-1- واحدهای تولیدکننده

در کشور تولیدکنندگان بسیاری در زمینه تولید انواع فیلتر وجود دارد. در این بخش تنها به بررسی شرکت‌های ایرانی فعال در حوزه تولید ماژول فیلتر تصفیه گاز پالایشگاهی/پتروشیمی پرداخته‌شده است.

جدول 3– شرکت‌های ایرانی فعال در حوزه تولید ماژول فیلتر تصفیه گاز پالایشگاهی/پتروشیمی

ردیف

نام شرکت

زمینه فعالیت

1

شرکت اندیشه شمال

بسکت + بگ + مونتاژ ماژول + perforated plate + wire mesh

2

شرکت نقش‌جهان پالایه

مونتاژ کارتریج

3

شرکت آزاد فیلتر

مونتاژ کوآلسر (مدیا از چین)

4

شرکت پرگا سیران

مونتاژ کوآلسر (مدیا از چین)

1-1-2- طرح‌ها

در جدول زیر طرح‌های موجود در زمینه تولید ماژول فیلتر تصفیه گاز پالایشگاهی/پتروشیمی ارائه‌شده است.

جدول 4– شرکت‌های ایرانی در دست اقدام در حوزه تولید ماژول فیلتر تصفیه گاز پالایشگاهی/پتروشیمی

ردیف

نام شرکت

زمینه فعالیت

1

شرکت اندیشه شمال

فيلتر گاز خشك خطوط نفت و گاز

1-1-3- میزان واردات و صادرات فیلترهای گازی

بر اساس اطلاعات آماری موجود، میزان واردات و صادرات فیلترهای گازی با کد تعرفه 84212190 طی سال‌های 1390-1395 به ثبت نرسیده است. بیشترین واردات در سال 1397 با 113 میلیون دلار انجام‌گرفته است. متوسط واردات انجام‌گرفته طی این دو سال بیش از 72 میلیون دلار بوده است. بیشترین صادرات هم در سال 1397 با بیش از 924 هزار دلار انجام‌گرفته است.

جدول 5– میزان واردات و صادرات (ایران) فیلتر با کد تعرفه 84212190 (سایر)

سال

واردات

صادرات

میزان (تن)

ارزش ریالی

ارزش دلاری

میزان (تن)

ارزش ریالی

ارزش دلاری

1390

0

0

0

0

0

0

1391

0

0

0

0

0

0

1392

0

0

0

0

0

0

1393

0

0

0

0

0

0

1394

0

0

0

0

0

0

1395

0

0

0

0

0

0

1396

1812

1,096,590,786,732

31,486,621

102

12,372,210,004

349,812

1397

2912

4,780,260,258,255

112,582,189

290

61,161,270,522

924,125

متوسط

2362

2,938,425,522,494

72,034,405

196

36,766,740,263

636,969

شکل زیر میزان واردات فیلترهای گازی به تفکیک کشور در سال 1397 را نشان میدهد.

شکل ۷ - - میزان واردات به تفکیک کشورهای مبدأ در سال 1397 (%)

همانطور که در شکل بالا نیز مشاهده میشود، بیشترین واردات انجام‌شده فیلترهای گازی به کشور از طریق کشورهای عمان و چین، به ترتیب با 56 و 11 % انجام‌گرفته است.

1-1- بررسی ظرفیت گاز طبیعی ایران

بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده در سال 2019، روسیه با دارا بودن 35 تریلیون مترمکعب گاز طبیعی بیشترین ذخایر گازی موجود در جهان را به خود اختصاص داده است. پس از روسیه، ایران با دارا بودن 33.2 تریلیون مترمکعب در رتبه دوم قرار دارد پس از ایران کشورهای قطر، ترکمنستان و ایالات‌متحده بیشترین ذخایر گاز طبیعی رادارند. شکل زیر ذخایر گاز طبیعی ایران و سایر کشورهای تولیدکننده گاز طبیعی را نشان می‌دهد.

شکل ۸ - - ذخایر گاز طبیعی ایران-2019

مجموع تولید گاز طبیعی ایران در سال 2019، 230 میلیارد مترمکعب بوده است پیش‌بینی می‌شود میزان تولید گاز طبیعی ایران در سال 2029 به 249 میلیارد مترمکعب افزایش یابد. شکل زیر میزان تولید گاز طبیعی ایران در سال‌های اخیر و پیش‌بینی آن تا سال 2029 را نشان می‌دهد.

شکل ۹ - میزان تولید گاز طبیعی ایران

1-1- بررسی ظرفیت تصفیه پالایشگاه‌ها و مجتمع‌های پتروشیمی ایران

ازآنجایی‌که گاز طبیعی حاوی مقادیری هرچند اندک هیدروژن سولفید و کرین دی‌اکسید می‌باشد، نیازمند تصفیه پیش از استفاده است. به‌منظور دستیابی به بازار بالقوه برای فیلترهای گازی، ظرفیت تصفیه صنایع پالایشگاهی و پتروشیمیایی ایران در جدول زیر ارائه شده است. فیلتراسیون همواره جز لاینفک سیستم تصفیه گاز می‌باشد.

ردیف

نام

میزان خوراک (میلیون مترمکعب در روز)

پالایشگاه‌های گازی

1

پالایشگاه گاز ایلام

7

2

پالایشگاه گاز بیدبلند

51

3

پالایشگاه‌های گاز پارس جنوبی فاز اول

3

4

پالایشگاه‌های گاز پارس جنوبی فاز دوم و سوم

61

5

پالایشگاه‌های گاز پارس جنوبی فاز چهارم و پنجم

57

6

پالایشگاه‌های گاز پارس جنوبی فاز ششم، هفتم و هشتم

104

7

پالایشگاه‌های گاز پارس جنوبی فاز نهم و دهم

61

8

پالایشگاه‌های گاز پارس جنوبی فاز دوازدهم

85

9

پالایشگاه‌های گاز پارس جنوبی فاز سیزدهم

56

10

پالایشگاه‌های گاز پارس جنوبی فاز پانزدهم و شانزدهم

50

11

پالایشگاه‌های گاز پارس جنوبی فاز هفدهم و هجدهم

56

12

پالایشگاه‌های گاز پارس جنوبی فاز نوزدهم

56

13

پالایشگاه‌های گاز پارس جنوبی فاز بیست و بیست و یکم

57

14

پالایشگاه گاز پارسیان

92

15

پالایشگاه گاز فراشبند

47

16

پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج‌فارس

0

17

پالایشگاه گاز خانگیران

56

18

پالایشگاه گاز سرخون و قشم

19

19

پالایشگاه گاز فجر جم

140

واحدهای فعال پتروشیمی

20

شرکت پتروشیمی رازی

5

21

شرکت پتروشیمی بوشهر

ناچیز

22

شرکت پتروشیمی خارگ

4

طرح‌های در دست احداث پتروشیمی

23

جمع‌آوری گازهای مشعل

14

24

مجتمع گاز و گاز مایع NGL 3100

1

25

فاز اول و دوم بوشهر (الفین، اتیلن و گلیکول)

9

جمع کل

1091

خوراک واحدهای پالایشگاهی، گاز ترش بوده لذا قابل پیش‌بینی است که عمده ظرفیت تصفیه گاز طبیعی، مربوط به این صنایع می‌باشد. علاوه بر صنایع پالایشگاهی، خوراک بعضی از مجتمع‌های پتروشیمیایی نیز گاز ترش بوده که نیازمند به تصفیه می‌باشد که لیست این دسته از پتروشیمی‌ها نیز در بالا ارائه شده است.

 

 

یک دیدگاه ارسال کنید

ایده خود را ارسال کنید

Fill in the form below to book a 30 min no-obligation consulting session.

I will reply within 24 hours.