تیم ما

تیم ما


علی شفیعی سروستانی

مدیر عامل

علی مرجوی

مدیر توسعه کسب و کار

کیانا ارجمندی

مدیر اجرایی

امیرحسین ریحانی

مدیر فنی

سارا علیمردانی

مدیر شبکه سازی و ارتباطات

لیلا شفیعی سروستانی

مدیر دپارتمان بلاکچین

حمیدرضا طلعتیان

سرپرست تیم فنی

سارمن زکانی

کارشناس تحقیق و توسعه

سروش میرزاسروری

کارشناس توسعه نرم‌افزار

محمدرضا علیان

کارشناس تحقیق و توسعه

سمانه راحت

کارشناس توسعه کسب و کار

پروانه رضایی

کارشناس هوش مصنوعی

علی کاسبی

کارشناس تحقیق و توسعه

علی آقاصی

کارشناس تحقیق و توسعه

سهند رجالی

کارشناس تحقیق و توسعه