دیده بان

دیده‌بان

 

سامانه نظارتی هوشمند با بهره‌گیری از آخرین فناوری حوزه بینایی ماشین با هدف ارائه خدمات پایش هوشمند به مراکز خرید و خدمات هوش تجاری مبتنی بر نظارت تصویری در این مراکز

 
  • سامانه پایش هوشمند دوربین‌های نظارتی

  • قابل اجرا برای مراکز خرید

  • امکان ردگیری اشیا و افراد در مرکز خرید

  • امکان تشخیص انواع رویدادها

  • مجهز با موتور هوش تجاری

ایده خود را ارسال کنید

Fill in the form below to book a 30 min no-obligation consulting session.

I will reply within 24 hours.