سپرده‌گذاری گاز

سپرده‌گذاری گاز


 

 

«طرح سپرده‌گذاری گاز» راه‌حلی مناسب برای ایجاد انگیزه صرفه‌جویی و مصرف بهینه با ایجاد ظرفیتی برای ارزش‌گذاری انرژی صرفه‌جویی شده براساس عرضه و تقاضا است. با افتتاح حساب (سپرده) گاز در بانک، برای آن دسته از مشترکینی که اقدام به صرفه‌جویی می‌کنند، ضمن آنکه زمینه تداوم تأمین گاز صنایع در ایام پیک مصرف گاز فراهم می‌شود، از طریق سازوکار عرضه و تقاضا و انتقال سپرده کالایی به صنایع متقاضی، منجر به ایجاد چرخه مالی برای طرفین می‌شود. بانک با در اختیار گرفتن گاز صرفه‌جویی‌شده مشترکین و انتقال حق انتفاع این گاز در تامین خوراک صنایع،امکان بهره‌مندی مشترک از عایدی ناشی از این گاز صرفه‌جویی شده را فراهم می‌نماید.

ایده خود را ارسال کنید

Fill in the form below to book a 30 min no-obligation consulting session.

I will reply within 24 hours.