اگر به کسب درآمد از طریق فعالیت در حوزه کارگزاری فناوری و استارتاپ‌ها علاقمند هستید، این مطلب برای شما است.

نیروان شتابدهنده انرژی و هوش مصنوعی است، این شتابدهنده از طریق جذب افراد فناور و کارآفرین در قالب تیم‌های فناور و در اختیار قرار دادن سرمایه نقدی، فضای کار، خدمات مربی‌گری و شبکه‌سازی سعی در توسعه کسب و کارهای نوین در حوزه‌های هوش مصنوعی و انرژی دارد.

ما در نیروان بر این باور هستیم که موفقیت هر کسب و کار جدیدی، فارغ از میزان بازار و جذابیت طرح کسب و کار به خودی خود، وابستگی زیادی به توانایی‌ها و دانش افرادی که هسته اصلی آن کسب و کار را شکل می‌دهند دارد. بر این اساس ما تمام توان خود را برای جذب این افراد در قالب تیم‌های فناور یه کار می‌گیریم.

نیروان در نظر دارد برای شش ماهه دوم سال 1400 تعداد 5 تیم را در دوره شتابدهی خود جذب نماید و به این منظور تصمیم گرفته شده است از ظرفیت افرادی که توانایی ایفای نقش در قالب کارگزار فناوری دارند بهره‌مند شویم.

اگر شما تیم‌های متشکل از افرادی توانمند می‌شناسید که دارای طرحی در حوزه انرژی، هوشمندسازی و هوش مصنوعی هستند، حداکثر تا پایان مرداد ماه 1400 به ما معرفی کنید. در صورتی که تیم و طرح آن‌ها دارای ویژگی‌های اشاره شده در پایین باشد.

اگر معرفی تیم منجر به عقد قرارداد شتابدهی شود، نیروان مبلغ یکصد میلیون ریال به عنوان حق‌الزحمه کارگزاری به شخص یا گروه کارگزار اعطا خواهد کرد. پرداخت وجه به صورت پنجاه میلیون ریال در لحظه امضای قرارداد شتابدهی با تیم فناور و پنجاه میلیون ریال 45 روز پس از استقرار تیم در شتابدهنده خواهد بود.

در معرفی تیم‌های معرفی شده به نیروان باید موارد زیر به صورت کامل مد نظر قرار گیرد:

  • طرح کسب و کار کاملا شفاف و مشخص باشد.
  • مستندات مربوط به مطالعات بازار و بررسی جامعه هدف ارائه شده باشد.
  • تجربه یا دانش افراد تیم فناور با موضوع کسب و کار تناسب داشته باشد.
  • میزان دقیق سرمایه نقدی و غیرنقدی مورد نیاز تعیین شده باشد.
  • شاخص‌های کلیدی عملکرد تعیین شده باشد.
  • افراد تیم مکمل یکدیگر و با یکدیگر هماهنگ باشند.
  • به هدفی که دارند پایبند و اشتیاق داشته باشند.

لازم به توضیح است، نیروان صرفا با تیم‌هایی که در کمیته پذیرش این شتابدهنده پذیرش شوند قرارداد عقد خواهد کرد و صرف معرفی تیم هیچ حقی برای کارگزار ایجاد نمی‌کند.

ایده خود را ارسال کنید

Fill in the form below to book a 30 min no-obligation consulting session.

I will reply within 24 hours.