لرنرا

سامانه آموزشی شخصی‌سازی شده مبتنی بر هوش مصنوعی با هدف ارائه خدمات آموزشی 24/7 به تمام دانش‌آموزان و مهارت آموزان متناسب با سطح دانش و استعداد هر فرد