وبینار NFT حقیقت یا افسانه

در نسل سوم وب امکان انتقال ارزش بر روی بسترهای غیرمتمرکز و بدون نیاز به میانجی منجر به ظهور توکن های متنوعی بر روی زنجیره های بلوکی شده است. از طرفی ارزش بسیاری از دارایی ها وابسته به ویژگی ها و تاریخچه خاص آن شی دیجیتال یا فیزیکی است که این نکته، انگیزه به وجود آمدن نوع خاصی از توکن ها تحت عنوان توکن‌های غیر قابل معاوضه با تاکید بر این خصوصیات متمایز کننده شده است. در این سخنرانی بعد از مرور نمونه های موفق در این حوزه، به نقش بلندمدت آن در دورنمای شکل گیری پدیده متاورس یا ییوند جهان فیزیکی با زندگی دیجیتال خواهیم پرداخت.

 

ایده خود را ارسال کنید

Fill in the form below to book a 30 min no-obligation consulting session.

I will reply within 24 hours.