اخبار

شتابدهنده انرژی و هوش مصنوعی نیروان موفق به اخذ تاییدیه دانش بنیان از کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌های دانش بنیان شد.
ما در راستای رشد و اعتلای تیم‌های استارتاپی خود پیوسته از دانش و مهارت نیروهای خبره استفاده می‌کنیم و تمام تلاش خود را به کار می‌گیریم تا در مسیر موفقیت شما، متعهدانه کنارتان باشیم تا با سرعت بیشتری آن را طی کنیم.

ایده خود را ارسال کنید

Fill in the form below to book a 30 min no-obligation consulting session.

I will reply within 24 hours.