وبینار بلاکچیناگرچه فناوری نوین بلاکچین نخستین بار برای تراکنش های مالی غیر متمرکز مورد استفاده قرار گرفت اما با پیدایش پلتفرم بلاکچین های مختلف نظیر اتریوم اهمیت این فناوری در سایر حوزه ها نیز مورد توجه قرار گفت تا آن جا که در حوزه ای که امنیت، شفافیت و تمرکز زدایی مورد توجه قرار می گیرد حضور بلاکچین به عنوان یک شبکه امن، ضد جعل و توزیع شده نمایان می شود. این وبینار با نگاهی جامع به ساختار شبکه بلاکچین کاربرد این شبکه را در صنعت انرژی مورد بررسی قرار می دهد و ضمن ارائه نمونه های موفق اجرا شده در دنیا، پتانسیل ها و قابلیت های این پلتفرم برای ورود به صنعت انرژی، چالش ها و محدودیت های استفاده از این فناوری را نیز بیان می کند. مطالبی که در این وبینار به آنها پرداخته می شود عبارتند از:

بخش اول
✔️تعریف بلاکچین
✔️تاریخچه مختصری از بلاکچین
✔️مزایای بلاکچین
✔️مفاهیم لازم برای درک بلاکچین
✔️اجزای بلاکچین
✔️انواع بلاکچین

بخش دوم
✔️کاربردهای بلاکچین در صنعت انرژی

بخش سوم
✔️بررسی نمونه‌های موفق جهانی در حوزه تجارت همتا به همتای انرژی الکتریکی بر بستر بلاکچین

لینک ثبت نام : https://lnkd.in/gfAvVfjd

ایده خود را ارسال کنید

Fill in the form below to book a 30 min no-obligation consulting session.

I will reply within 24 hours.