بررسی بازار، فنی و اقتصادی تولید انواع اسیدها (اکریلیک اسید، فنی)

1- بررسی فنی 1-1- آکریلیک اسید   به‌طورکلی دو گرید برای آکریلیک اسید تولیدی به شرح Glacial Acrylic Acid (GAA) و Ester Grade Acrylic Acid موجود می‌باشد. تکنولوژی BASF و Nippon Shokubai ارائه‌کنندگان فرایند تولید آکریلیک اسید از پروپیلن می‌باشند. این دو فرایند از نظر فنی بسیار به یکدیگر شبیه هستند. فرایند تولید آکریلیک اسید از پروپان عملاً تفاوت چندانی …

ادامه مطلب

بررسی بازار، فنی و اقتصادی تولید انواع اسیدها (اکریلیک اسید، بازار)

1- بررسی بازار 1-1- آکریلیک اسید 1-1-1- بررسی بازار جهانی آکریلیک اسید مجموع تولید جهانی آکریلیک اسید تا اکتبر سال 2020، 8.6 میلیون تن بوده است. چین و منطقه اروپای غربی بزرگ‌ترین تولیدکنندگان آکریلیک اسید در جهان می‌باشند این دو به ترتیب 1.9 و 1.1 میلیون تن آکریلیک اسید در سال 2020 تولید کرده‌اند. مجموع مصرف جهانی آکریلیک اسید تا …

ادامه مطلب

ایده خود را ارسال کنید

Fill in the form below to book a 30 min no-obligation consulting session.

I will reply within 24 hours.