بررسی فنی و بازار باتری لیتیومی (بازار)

1- بررسی بازار لیتیم در جهان (ماده اولیه باتری)  1-1- مصرف جهانی لیتیم با توجه به اطلاعات موجود در جدول زیر می‌توان دریافت که بیشترین میزان مصرف نهایی لیتیوم در جهان مختص به باتری بوده است. میزان مصرف جهانی  لیتیوم در تولید باتری از 10.7 هزارتن در سال 2013 به 25.5 هزارتن در سال 2017 افزایش یافته و پیش بینی …

ادامه مطلب

بررسی فنی و بازار باتری لیتیومی (فنی)

1- بررسی فنی باتری ها امروزه بخش مهمی در زندگی انسان ها بازی میکنند. تقریبا تمامی وسائل الکتریکی که از برق مستقیم استفاده نمی‌کنند، برای استفاده از آن‌ها نیاز به باتری وجود دارد که البته باتری‌ها هم دارای انوع مختلف برای کاربرد های مختلف ساخته شده است. از باتری که برای تنظیم ضربان قلب انسان در علم پزشکی گرفته تا …

ادامه مطلب

بررسی فنی و بازار باتری لیتیومی (معرفی و کاربردها)

1- تببین مسئله ایجاد توان برای حرکت؛ این همان کار باتری است. باتری‌ها به راحتی برق را برای مصارف کوچک و قابل حمل را تأمین می‌کنند. اما مشکلی وجود دارد که اکثر باتری‌ها خیلی زود تخلیه می‌شوند و اگر از شارژر مخصوص استفاده نشود، چاره ای جز دور انداختن آن ها نیست. این کار از نظر اقتصادی با چالش همراه …

ادامه مطلب

ایده خود را ارسال کنید

Fill in the form below to book a 30 min no-obligation consulting session.

I will reply within 24 hours.