بررسی فنی و بازار خودروهای الکتریکی (بازار جهانی)

1- بررسی بازار 1-1- بررسی بازار خودروهای الکتریکی 1-1-1- بازار جهانی خودروهای الکتریکی فروش اولین خودروهای تولید انبوه ساخته‌شده توسط خودروسازی‌های بزرگ با معرفی خودروی تمام الکتریکی در اواخر دسامبر ۲۰۱۰ شروع شد. در دسامبر ۲۰۱۵ خودروهای الکتریکی فروخته‌شده در سرتاسر جهان از مرز ۱ میلیون دستگاه عبور کرد و در سال 2020 این عدد به 3 میلیون دستگاه رسید. …

ادامه مطلب

بررسی فنی و بازار خودروهای الکتریکی (معرفی)

1- معرفی انواع خودرو 1-1- خودروی الکتریکی خودروی الکتریکی، خودرویی است که سیستم حرکتی آن توسط موتور الکتریکی کارکرده و برق را از طریق باطری قابل شارژ دریافت می‌کند. در این خودروها، بسته به ورودی‌هایی که از طریق پدال‌های گاز و ترمز اعمال می‌شوند، کنترل‌کننده‌ی خودروی الکتریکی، سیگنال کنترل مناسبی را به مبدل الکترونیکی قدرت ارسال می‌کند که وظیفه‌ی مبدل …

ادامه مطلب

ایده خود را ارسال کنید

Fill in the form below to book a 30 min no-obligation consulting session.

I will reply within 24 hours.